Konferencja

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

 

SYSTEM AUKCYJNY JAKO MECHANIZM KONKURENCJI
MIĘDZY WYTWÓRCAMI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE

 

Poznań, 19 kwietnia 2017 r.

Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Collegium Iuridicum Novum, Al. Niepodległości 53

Auditorium Maximum

 

Ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana: „System aukcyjny jako mechanizm konkurencji między wytwórcami energii elektrycznej z OZE”, będzie poświęcona przede wszystkim regulacjom prawnym zawartym w przepisach ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródeł energii, a także w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz w innych przepisach powiązanych z ustawą o OZE, określających zasady organizowania i przeprowadzania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aukcji na wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Konferencja odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 r. (wtorek), w godzinach 9.00-17.00 w dużej auli (Auditorium Maximum) Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, w budynku Collegium Iuridicum Novum przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu. Konferencja będzie składała się z trzech części (paneli). W każdej części wygłoszonych zostanie maksymalnie 5 referatów. Każda część zakończy się dyskusją z udziałem publiczności.

Pierwsza część konferencji poświęcona będzie celom, jakie mają zostać osiągnięte za pomocą systemu aukcyjnego (uregulowanego w przepisach ustawy o odnawialnych źródeł energii) a także szeroko pojętej problematyce proceduralnej oraz ukazaniu „ogólnej” refleksji w przedmiocie organizowania i przeprowadzania aukcji na wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w kontekście podkreślonego w tytule konferencji problemu konkurencji między wytwórcami energii elektrycznej z OZE”, w tym refleksji opartej o doświadczenia praktyczne, wynikające z pierwszych przeprowadzonych aukcji.

Druga część konferencji powinna ukazywać perspektywę uczestniczących w aukcjach wytwórców energii z OZE reprezentujących różne branże i różne rodzaje instalacji OZE (w szczególności instalacje o mocy zainstalowanej do 1 MW i powyżej 1 MW, instalacje o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszym oraz większym niż 3504 MWh/MW/rok, instalacje wchodzące w skład klastrów i spółdzielni energetycznych, instalacje „stare”, „nowe” i zmodernizowane, instalacje wiatrowe, fotowoltaiczne, biomasowe, biogazowe, hybrydowe i inne).

Przewidujemy, że w Konferencji w charakterze prelegentów (w ramach pierwszego i drugiego panelu) wezmą udział zarówno przedstawiciele środowiska naukowego, jak i przedstawiciele praktyki, w tym przedstawiciele kancelarii prawnych oraz administracji centralnej, w szczególności Ministerstwa Energii oraz Urzędu Regulacji Energetyki.

W trzeciej części konferencji zostaną wygłoszone referaty przygotowane przez studentów – finalistów IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego ,,Prawo z energią”, które także dotyczyć będą prawa odnawialnych źródeł energii, w tym aukcji na wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Przewidywana liczba słuchaczy to około 200 osób, wśród których znajdą się naukowcy (zarówno przedstawiciele nauki prawa jak i przedstawiciele nauk technicznych i ekonomicznych), przedstawiciele branży energetycznej (w szczególności branży OZE), adwokaci i radcowie prawni oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego i administracji rządowej.