Zapraszamy na Konferencję i Galę Finałową Konkursu

Konferencja odbędzie się dnia 26 kwietnia 2016 r., natomiast Gala Finałowa Konkursu – dnia 27 kwietnia 2016 r.

Agenda Konferencji pt. „Regulacje prawne w zakresie odnawialnych źródeł energii w Polsce i w Niemczech” dostępna jest już na stronie:

http://prawozenergia.elsa.org.pl/agenda-konferencji/

Serdecznie zapraszamy.