Gala Finałowa II Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z Energią”

Dnia 27 kwietnia 2015 r. w Poznaniu odbyła się Gala Finałowa II Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z Energią”, zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań.

Podczas Gali Finałowej 5 laureatów I etapu Konkursu zaprezentowało wykład dotyczący wcześniej przygotowanej pracy konkursowej. Po wygłoszonym wykładzie publiczność miała okazję do zadawania pytań oraz komentowania zaprezentowanych wystąpień. Następnie w ramach Quizu sprawdzono ogólną wiedzę uczestników z zakresu prawa energetycznego.

W trakcie Gali Finałowej przedstawicielka Grupy Kapitałowej Enea mec. Agata Jaskulska wygłosiła prelekcję na temat zarzutów przedsiębiorstw przesyłowych w sprawach o ustanowienie służebności przesyłu. Natomiast laureaci I etapu Konkursu zaprezentowali następujące tematy:

• „Instrumenty ochrony przedsiębiorstw energetycznych inwestujących w „nową infrastrukturę” na obszarze więcej niż jednego państwa, ubiegających się o zwolnienie z obowiązku świadczenia niektórych usług”;

• „Czy systemy wsparcia dla energii z odnawialnych źródeł przewidziane w projekcie ustawy o OZE (druk sejmowy nr 2604) można uznać za pomoc publiczną?”;

• „Uwarunkowania prawne funkcjonowania elektrowni atomowych?”;

• „Czy systemy wsparcia dla energii z odnawialnych źródeł przewidziane w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii można uznać za pomoc publiczną?”;

• „Dodatek energetyczny jako środek zapobiegający wykluczeniu energetycznemu – próba oceny polskich rozwiązań prawnych w świetle dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/72/WE oraz 2009/73/WE.”.

Wystąpienia uczestników były oceniane przez jury Konkursu w skład którego weszli Redaktor Naczelny Portalu CIRE.pl Witold Szwagrun, mec. Piotr Ciołkowski (CMS Polska), mec. Wojciech Bigaj (Wawrzynowicz i Wspólnicy), mec. Agata Jaskulska (Enea), dr inż. Radosław Szczerbowski (Politechnika Poznańska), dr Piotr Lissoń (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), a jury przewodniczył Prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski (Kancelaria Ziemski&Partners).

Nagrody w Konkursie zapewnili: Partner Główny Konkursu – Kancelaria CMS Polska, Partner Strategiczny Konkursu – Enea., Partner Wspierający Konkursu – Kancelaria Wawrzynowicz i Wspólnicy. Poza tym nagrody w postaci praktyki dla finalistów Konkursu zapewnili również Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Beahr oraz Kancelaria Ziemski&Partners. Każdy z finalistów Konkursu będzie miał również możliwość opublikowania swojego eseju na portalu CIRE.pl. Trójka finalistów będzie miała natomiast możliwość publikacji eseju w Przeglądzie Prawniczym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na wszystkich finalistów czekały również cenne nagrody książkowe przekazane przez wydawnictwo C.H.Beck oraz multimedialne kursy językowe ufundowane przez szkołę językową Super Memo Language Center.

Na Sali obecna byłą również publiczność, która zadawała pytania studentom prezentującym tematy wybrane wcześniej w esejach. Wywiązała się ciekawa dyskusja między uczestnikami, jury a publicznością.

Zwycięzcą Konkursu został Marcin Trupkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), drugie miejsce zajął Wojciech Szopiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu), kolejne miejsca zajęli odpowiednio: Dawid Kobiałko (Uniwersytet Warszawski), Klaudia Ślęzak (Uniwersytet Opolski) oraz Mateusz Szkop (Uniwersytet Jagielloński).

Zdjęcia z Gali Finałowej oraz więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie internetowej Konkursu oraz na profilu Konkursu na Facebook’u.