Informacje dot. nagród

Dla pięciu uczestników, którzy osiągną najlepsze wyniki, przewidziano nagrody pieniężne w następującej wysokości:

I miejsce: 1500 zł

II miejsce: 1000 zł

III miejsce: 760 zł

IV miejsce: 500 zł

V miejsce: 300 zł