ELSA

pms_medium

ELSA Poznań, działająca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powstała jako czwarta z kolei Grupa Lokalna w Polsce.

Staramy się brać aktywny udział w realizacji wszystkich programów Stowarzyszenia. Przedstawiamy poniżej kilka projektów, z wieloletnią już tradycją, organizowanych przez ELSA Poznań w trakcie każdego roku akademickiego.

ELSA Poznań od lat związane jest z prawem energetycznym. Realizowało się to zwłaszcza poprzez organizowane już od 4 lat Konferencje Prawa Energetycznego, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Więcej informacji: www.poznan.elsa.org.pl

ELSA

The European Law Students’ Association, w skrócie ELSA, czyli Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa jest największą na świecie niezależną, niepolityczna i działającą w celach niezarobkowych organizacja zrzeszająca studentów prawa i młodych prawników.

Obecnie w Polsce ELSA działa w 16 grupach lokalnych: Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Słubice, Stalowa Wola, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, na wszystkich wydziałach prawa i administracji zrzesza około 1000 aktywnie działających studentów. Działalność Stowarzyszenia koncentruje się przede wszystkim wokół organizacji przedsięwzięć, mających na celu przybliżenie praktycznej strony zagadnień prawnych, skierowanych przede wszystkim do studentów prawa i administracji oraz młodych prawników.

DLACZEGO ELSA?

• Członkostwo w prestiżowej międzynarodowej organizacji
• Znajomości i przyjaźnie na całe życie
• Możliwość realizacji własnych projektów
• Spotkania i szkolenia zarówno o tematyce stricte prawniczej jak i z umiejętności soft-skillowych
• Wyjazdy i wymiany z innymi grupami narodowymi
• Spotkania z przedstawicielami świata prawniczego

Więcej informacji: www.elsa.org.pl