Ogłoszenie tematów

pze-1

Prezentujemy listę tematów esejów konkursowych na I etap  IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z Energią”.

Poniższe tematy zostały opracowane przez Radę Naukową:

1. Klastry i spółdzielnie energetyczne jako nowe instytucje prawa energetycznego

2. Rozwój elektromobilności w Polsce jako nowe wyzwanie dla prawa energetycznego

3. Sytuacja prawna „prosumentów” w Polsce

4. Organizowanie aukcji na wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii jako zadanie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

5. Zasady ograniczania poboru mocy oraz dobowego poboru energii elektrycznej – kluczowe problemy prawne

6. Czy istnieje potrzeba wprowadzenia w Polsce regulacji prawnych w zakresie „rynku mocy”?

Przypominamy wymagania co do samej pracy konkursowej:

  • Esej może być przygotowany tylko przez jedną osobę.
  • Maksymalnie 15 stron maszynopisu wraz z przypisami i bibliografią.
  • Czcionka: Times New Roman, rozmiar: 12, odstęp między wierszami: 1,5, marginesy: 2,5cm
  • Powinien zawierać elementy graficzne (wykresy, tabele, dane, zdjecia, filmy).

Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 30.01.2017 r. na adres e-mail: konkurs.energia@elsa.org.pl.

Już teraz czekamy z niecierpliwością na Wasze eseje! Powodzenia!