Przedstawiciele CMS dołączają do jury IV edycji konkursu „Prawo z Energią”

Mamy zaszczyt poinformować, iż do jury IV Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z Energią” dołączyli przedstawiciele Kancelarii CMS – r. pr. Piotr Ciołkowski oraz adw. Michał Andruszkiewicz, których sylwetki zawodowe prezentujemy poniżej:

 

ciolkowski-piotr-prawo-z-energi%c2%a6u

Piotr Ciołkowski jest radcą prawnym i Partnerem w Departamencie Energetyki i Projektów warszawskiego biura CMS. Jest szefem działu regulacji działającego w ramach Departamentu.

Doradza w kwestiach regulacyjnych oraz związanych z obrotem paliwami i energią. Przygotowywał i negocjował umowy sprzedaży energii elektrycznej i paliw. Doradzał spółkom zajmującym się obrotem energią elektryczną w zakresie umów sprzedaży opartych na standardzie EFET, a także wytwórcom energii elektrycznej w związku z zastąpieniem KDT umowami sprzedaży energii elektrycznej. Doradzał także w związku z handlem uprawnieniami do emisji CO2. Świadczy pomoc prawną w związku z nabywaniem ropy naftowej, gazu i paliw oraz handlem zielonymi, czerwonymi i żółtymi certyfikatami. Doradzał w związku z tworzeniem giełdy gazu w Polsce.

Piotr Ciołkowski specjalizuje się w doradztwie związanym z kwestiami regulacyjnymi dla sektora energetycznego. Reprezentuje polskich i zagranicznych przedsiębiorców działających w sektorze energetycznym w sprawach związanych z prowadzeniem przez nich działalności na rynku polskim. Jego doświadczenie obejmuje między innymi doradztwo prawne w związku z wydzieleniem spółek zajmujących się przesyłem i obrotem energią elektryczną.

Uczestniczył w transakcjach nabywania przedsiębiorstw w sektorze energetycznym, w tym między innymi przy przejęciu sieci stacji paliw przez koncern paliwowy oraz przy nabywaniu farm wiatrowych. Brał także udział w projektach prywatyzacyjnych polskich elektrociepłowni. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo w zakresie prawa spółek dla przedsiębiorstw w sektorze energetycznym i zagadnienia związane z postępowaniami spornymi.

 

michae-andruszkiewicz-prawo-z-energi%c2%a6u

Michał Andruszkiewicz jest adwokatem oraz prawnikiem w Departamencie Energetyki i Projektów w kancelarii CMS.

Specjalizuje się w doradztwie związanym z kwestiami regulacyjnymi oraz kwestiami umów dla przedsiębiorców z sektora energetycznego. Powyższe doświadczenia obejmują doradztwo przy przygotowywaniu projektów infrastrukturalnych w tym nowych bloków energetycznych, negocjowaniu wieloletnich umów sprzedaży energii i ciepła, przygotowywanie analiz i opinii z zakresu spraw związanych z funkcjonowaniem rynku energii i gazu, taryfowaniem przedsiębiorstw energetycznych, transgraniczną wymianą energii elektrycznej oraz rozbudową KSE.

Ponadto doradzał przy realizacji inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii (w tym offshore), w szczególności w zakresie umów o przyłączenie do sieci.