RUSZA III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z energią”!

pze okpe

RUSZA

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z energią”

 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z energią” i Ogólnopolskiej Konferencja Prawa Energetycznego „Prawo z energią”

 

KONFERENCJA

Odbędzie się 19 kwietnia 2016 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, poprzedzając tym samym konkurs. Do udziału w tej inicjatywie zaprosiliśmy specjalistów z Polski i Niemiec. Więcej informacji o wydarzeniu pojawi się już wkrótce!

 

KONKURS

Konkurs jest skierowany studentów i absolwentów do 27. roku życia (w konkursie mogą brać udział doktoranci, nie doktorzy), zainteresowanych prawem energetycznym, energetyką oraz polityką energetyczną.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 

Etap pierwszy –„Esej z ilustracjami”

Uczestnicy przygotowują eseje z ilustracjami. Mogą one być przygotowane przez jedną osobę, która spełnia wymagania regulaminowe. Esej z ilustracjami nie może być dłuższy niż 15 stron A4) wraz z przypisami i bibliografią. Co ważne, elementami eseju powinny być, poza tekstem, ilustracje, przez co rozumiemy: wykresy, zdjęcia etc.

Tematy prac konkursowych zostaną wskazane przez Radę Naukową i niezwłocznie podane do informacji na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia oraz na fanpage’u– na początku grudnia.

Eseje można przesyłać do 1 II 2016 na adres: konkurs.energia@elsa.org.pl

 

Etap drugi -„Gala finałowa”

Do następnej tury konkursu przechodzą autorzy pięciu najlepszych prac.

Gala Finałowa składa się z dwóch tur, a mianowicie Konferencji Laureatów, oraz Quizu.

Konferencja Laureatów

Pierwsza tura drugiego etapu polega na wygłoszeniu wykładu odzwierciedlającego temat wcześniej zaprezentowany w eseju. Przydatna tu jest wcześniej przygotowana prezentacja multimedialna), która zawierać powinna ilustracje pojawiające się w eseju (tabele, schematy, zdjęcia itp.). Prezentacja ta stanowi bazę wykładu. Wykład nie może trwać dłużej niż 10 minut i musi odpowiadać wcześniej przygotowanemu esejowi. Wskazane jest, aby uczestnik wykorzystywał i komentował zawarte w prezentacji graficznej zagadnienia.

 

Quiz

 

Każdy uczestnik otrzyma pytanie, które widoczne będzie także na większym ekranie, tak, żeby mogła się z nim zapoznać widownia. Pytania będą miały formę testu (a, b, c, d). Uczestnicy mają 30 sekund na odpowiedź – wybranie kartki z odpowiednią literą (odpowiedzią na pytanie).

Moderator konkursu na bieżąco sprawdza udzielone odpowiedzi i informuje o nich uczestników oraz publiczność.

 

Gala finałowa odbędzie się 20.04.2016

 

Celem konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat prawa energetycznego w Polsce.

Głównym zagadnieniem prac konkursowych jest prawo energetyczne. Prace mogą zawierać konieczne wyjaśnienia kwestii technicznych. Specyfiką konkursu jest jednak problematyka prawna. Od uczestników oczekujemy sporządzenia esejów, prezentujących temat w ciekawy sposób oraz kreatywności, przejawiającej się m.in. w zawarciu elementu badawczego pracy, postawieniu tezy naukowej, odważnej interpretacji przepisów. Uczestnicy mogą powoływać się na zapadłe orzeczenia sądów polskich i europejskich, dane statystyczne, jak również samodzielnie przeprowadzone badania. Uczestnicy powinni też mieć wiedzę ogólną na temat prawa energetycznego i energetyki.

 

Regulamin, opis konkursu i więcej informacji znajdziecie na stronie: https://prawozenergia.elsa.org.pl/ oraz na https://www.facebook.com/prawozenergia/info/?tab=page_info&view – natychmiast po zatwierdzeniu przez Radę Naukową.

Już teraz mamy przyjemność ogłosić, iż Partnerem Głównym i fundatorem nagród w konkursie jest

CMS Polska, a Partnerem Wspierającym i również fundatorem nagród w konkursie Kancelaria Wawrzynowicz&Wspólnicy.

Serdecznie zachęcamy do udziału!