Tematy konkursowe

Prezentujemy listę tematów esejów konkursowych na III edycję Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z Energią”. Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 1.02.2015 r. na adres e-mail: konkurs.energia@elsa.org.pl.

Poniższe tematy zostały opracowane przez Radę Naukową:

[1] Wady i zalety przyjętych rozwiązań prawnych dotyczących aukcji na wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

[2] Tzw. „rynek mocy” jako element rynku energetycznego.

[3] Niezbędne reformy polskiego górnictwa z perspektywy sektora elektroenergetycznego.

[4] Nowe wymogi prawne w zakresie emisji przemysłowych w odniesieniu do obiektów energetycznych.

[5] System nadzoru nad hurtowym obrotem produktami energetycznymi („REMIT”) w świetle aktualnych przepisów prawnych (na przykładzie energii elektrycznej lub gazu).

[6] Planowanie energetyczne jako instrument zapewnienia realizacji celów określonych art. 1 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne. Uczestnicy oraz formy w jakich realizowane są zadania z tego zakresu.

[7] Sankcjonowanie działań podmiotów realizujących zadania objęte ustawą Prawo energetyczne jako środek zapewniający ich skuteczność.

Już teraz czekamy z niecierpliwością na Wasze eseje! Powodzenia!